Marc Coel

Zonnepaneleneigenaars die installatie niet aanmelden worden streng beboet

Zonnepaneleneigenaars die aangesloten zijn op het distributienet, zijn verplicht hun installatie aan te melden bij Fluvius binnen de 30 dagen na keuring. Wie zijn verplichtingen niet nakomt riskeert zwaar beboet te worden.

Om de veilige werking van het distributienet te verzekeren is het belangrijk dat uw distributienetbeheerder zicht heeft op alle zonnepaneleninstallaties die elektriciteit op zijn net injecteren. Het niet tijdig aanmelden van uw zonnepanelen wordt volgens het Energiedecreet aanzien als een vorm van energiefraude. Prosumenten (consumenten die zelf hun energie produceren) zijn het prosumententarief verschuldigd. Zo betaalt elke netgebruiker, gezin of bedrijf, al dan niet met zonnepanelen, een faire bijdrage voor het gebruik van het net. Door uw aanmelding draagt u ook bij tot het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen.

Om iedereen de tijd te geven zich in regel te stellen wordt er een regularisatieperiode voorzien tot en met 31 mei 2020.

Wat betekent dit?

  • Wie tijdens de regularisatieperiode die afloopt op 31 mei 2020 zijn zonnepanelen aanmeldt, zal enkel het achterstallige prosumententarief moeten betalen, zonder bijkomende kosten. Dit geldt ook voor installaties die al langer dan 30 dagen in gebruik genomen zijn.
  • Wie na 31 mei 2020 zijn zonnepanelen laattijdig aanmeldt, zal naast het achterstallige prosumententarief ook bijkomende kosten moeten betalen. Deze aanvullende vergoedingen zijn voorafgaandelijk goedgekeurd door de VREG en kunnen oplopen tot meer dan 1.000 euro. Het Vlaams Energieagentschap kan bovendien een administratieve geldboete opleggen. In bepaalde gevallen kan Fluvius ten slotte de aansluiting op het elektriciteitsnet beëindigen.

Op de website van netbeheerder Fluvius werd een tool voorzien waar u uw zonnepaneleninstallatie kan aanmelden.

Klanten van Futech kunnen alvast op hun beide oren slapen. Als u voor een zonnepanelenproject bij Futech kiest, nemen wij de aanmelding van uw installatie voor onze rekening.

Profiteren van onze unieke acties?

Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *