Premies en voordelen

Als eigenaar van een zonnepaneleninstallatie komt u in aanmerking voor bepaalde premies en/of voordelen.

Wij maken u hier graag wegwijs in.

Groene stroom

Installatie zonnepanelen in 2021

Vlaamse premie zonnepanelen

Wie na 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt (omvormervermogen ≤ 10 kVA), komt in aanmerking voor een eenmalige premie.

Vinkje Futech Maximumpremie 1.500 euro (300 euro/kWp voor installaties tot max. 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4 kWp tot 6 kWp)

Vinkje Futech Maximum 40% van de investeringskosten inclusief btw

Vinkje Futech Eén premie per woning of wooneenheid

Vinkje Futech Enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn.

Vinkje Futech De nieuwe zonnepanelen worden door een RESCert-installateur op het dak van een gebouw worden geplaatst.

Vlaamse premie thuisbatterij

Wie na 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt (omvormervermogen ≤ 10 kVA), kan tot eind december 2021 de premie voor thuisbatterij aanvragen.

Vinkje Futech Maximum 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem (200 euro per kWh vanaf 1 april 2021)

Vinkje Futech Maximumpremie 3.200 euro en maximum 35% van investeringskosten (1.800 euro per kWh vanaf 1 april 2021)

Vinkje Futech AREI-keuring en aanmelding bij netbeheerder verplicht. Klik hier voor stappenplan aanvraag premie thuisbatterij.

Vinkje Futech Wanneer er gelijktijdig met de installatie van de batterij ook een hybride omvormer wordt geplaatst, telt 50% van de kostprijs van de omvormer als aanvaardbare investeringskosten voor de batterijpremie en telt deze voor 100% mee voor de aanvaardbare kosten van de premie.


Gereduceerd BTW-tarief

Bij woningen die 10 jaar of ouder zijn geldt voor de installatie van zonnepanelen een gereduceerd BTW-tarief van slechts 6%.

Deze maatregel heeft uiteraard een gunstig effect op uw investering in zonnepanelen.

besparing

Korting onroerende voorheffing bij nieuwbouwwoningen

Eigenaars van woningen die de stedenbouwkundige vergunning aanvroegen na 1 januari 2016 krijgen gedurende een periode van 5 jaar 50% korting op hun onroerende voorheffing op voorwaarde dat hun woning een E-peil (maatstaf voor energieprestatie van de woning) lager dan E30 heeft. Bij een E-peil van E20 of lager valt zelfs de volledige onroerende voorheffing gedurende 5 jaar weg.

Onderstaande tabel toont, afhankelijk van het moment waarop de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, aan welke voorwaarden de eigenaar van een nieuwbouwwoning moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing. Een woning wordt als een nieuwbouwwoning beschouwd als de stedenbouwkundige vergunning werd verkregen na 1 januari 2006 en de EPB-aangifte bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) op 1 januari 2008 of later gebeurde.

E-peil onroerende voorheffing


Geïnteresseerd in zonnepanelen? Vraag uw gratis offerte aan!

Graag werkt één van onze Energie Adviseurs een gratis offerte op maat uit voor uw specifieke situatie. Vul hiertoe onderstaand contactformulier in.
Zonnepanelen kopenZonnepanelen hurenSchade of verhuis zonnepanelenAanvullende diensten zonnepanelen
Akkoord privacybeleid
Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hier mee akkoord