Premies en voordelen

Als eigenaar van een zonnepaneleninstallatie komt u in aanmerking voor bepaalde premies en/of voordelen.

Wij maken u hier graag wegwijs in.

Groene stroom

Installatie zonnepanelen in 2020

Terugdraaiende teller

Eigenaars van particuliere installaties (omvormervermogen ≤ 10 kVA) kunnen gedurende 15 jaar genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller:

Vinkje Futech Goede dimensionering op verbruik: energieproductie = energieverbruik

Vinkje Futech Zelf energieproducent en onafhankelijk van energieleverancier

Vinkje Futech Overdag energie opwekken en ‘s nachts pas consumeren

Zonnepaneleneigenaars die hun installatie vóór 1 januari 2021 laten plaatsen, kunnen gedurende 15 jaar genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller of na de plaatsing van een digitale energiemeter opteren voor de nieuwe tariefstructuur die door energieregulator VREG werd uitgewerkt. Klik hier voor meer info.

Prosumententarief

Sinds 1 juli 2015 is voor eigenaars van zonnepanelen (omvormervermogen ≤ 10 kVA) met terugdraaiende teller het zogenaamde prosumententarief van kracht:

Vinkje Futech Bijdrage betalen voor het werkelijke verbruik van het net

Vinkje Futech Bijdrage wordt berekend op basis van maximaal AC-vermogen van omvormer(s) installatie

Tevens werd de steun in de vorm van groenestroomcertificaten afgebouwd. Zo krijgen eigenaars van nieuwe kleine PV-installaties ≤ 10 kW sinds 14 juni 2015 geen certificaatsteun meer.

Voor zonnepaneleneigenaars die na plaatsing van de digitale energiemeter opteren voor de nieuwe tariefstructuur die door energieregulator VREG werd uitgewerkt, vervalt het prosumententarief.


Installatie zonnepanelen in 2021

Vlaamse premie zonnepanelen

Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt (omvormervermogen ≤ 10 kVA), komt in aanmerking voor een eenmalige premie.

Vinkje Futech Maximumpremie 1.500 euro (300 euro/kWp voor installaties tot max. 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4 kWp tot 6 kWp)

Vinkje Futech Maximum 40% van de investeringskosten inclusief btw

Vinkje Futech Eén premie per woning of wooneenheid

Vinkje Futech Enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn.

Vlaamse premie thuisbatterij

Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt (omvormervermogen ≤ 10 kVA), kan tot 2021 de premie voor thuisbatterij aanvragen.

Vinkje Futech Maximum 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem

Vinkje Futech Maximumpremie 3.200 euro en maximum 35% van investeringskosten

Vinkje Futech AREI-keuring en aanmelding bij netbeheerder verplicht. Klik hier voor stappenplan aanvraag premie thuisbatterij.


Gereduceerd BTW-tarief

Bij woningen die 10 jaar of ouder zijn geldt voor de installatie van zonnepanelen een gereduceerd BTW-tarief van slechts 6%.

Deze maatregel heeft uiteraard een gunstig effect op uw investering in zonnepanelen.

besparing

Korting onroerende voorheffing bij nieuwbouwwoningen

Eigenaars van woningen die de stedenbouwkundige vergunning aanvroegen na 1 januari 2016 krijgen gedurende een periode van 5 jaar 50% korting op hun onroerende voorheffing op voorwaarde dat hun woning een E-peil (maatstaf voor energieprestatie van de woning) lager dan E30 heeft. Bij een E-peil van E20 of lager valt zelfs de volledige onroerende voorheffing gedurende 5 jaar weg.

Onderstaande tabel toont, afhankelijk van het moment waarop de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, aan welke voorwaarden de eigenaar van een nieuwbouwwoning moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing. Een woning wordt als een nieuwbouwwoning beschouwd als de stedenbouwkundige vergunning werd verkregen na 1 januari 2006 en de EPB-aangifte bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) op 1 januari 2008 of later gebeurde.

E-peil onroerende voorheffing


Geïnteresseerd in zonnepanelen? Vraag uw gratis offerte aan!

Graag werkt één van onze Energie Adviseurs een gratis offerte op maat uit voor uw specifieke situatie. Vul hiertoe onderstaand contactformulier in.
Zonnepanelen kopenZonnepanelen hurenSchade of verhuis zonnepanelenAanvullende diensten zonnepanelen
Akkoord privacybeleid
Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hier mee akkoord