Premies en voordelen

Als eigenaar van een zonnepaneleninstallatie komt u in aanmerking voor bepaalde premies en/of voordelen.

Wij maken u hier graag wegwijs in.

Elektriciteitsmeter

Terugdraaiende teller

Eigenaars van particuliere installaties met een vermogen ≤ 10 kW kunnen gedurende 15 jaar genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller:

Vinkje Futech Goede dimensionering op verbruik: energieproductie = energieverbruik

Vinkje Futech Zelf energieproducent en onafhankelijk van energieleverancier

Vinkje Futech Overdag energie opwekken en ‘s nachts pas consumeren

Zonnepaneleneigenaars die hun installatie vóór 1 januari 2021 laten plaatsen, kunnen gedurende 15 jaar genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller of na de plaatsing van een digitale energiemeter opteren voor de nieuwe tariefstructuur die energieregulator VREG zal uitwerken. Klik hier voor meer info.

Gereduceerd BTW-tarief

Bij woningen die 10 jaar of ouder zijn geldt voor de installatie van zonnepanelen een gereduceerd BTW-tarief van slechts 6%.

Deze maatregel heeft uiteraard een gunstig effect op uw investering in zonnepanelen.


Groene stroom

Prosumententarief en Groenestroomcertificaten

Sinds 1 juli 2015 is voor eigenaars van zonnepanelen met een vermogen ≤ 10 kW met terugdraaiende teller het zogenaamde prosumententarief van kracht:

Vinkje Futech Vergoeding voor het werkelijke verbruik van het net

Vinkje Futech Vroeger enkel netvergoeding voor verschil tussen afgenomen hoeveelheid en geïnjecteerde hoeveelheid elektriciteit

Tevens wordt de steun in de vorm van groenestroomcertificaten verder afgebouwd. Zo krijgen eigenaars van nieuwe kleine PV-installaties ≤ 10 kW sinds 14 juni 2015 geen certificaatsteun meer.

Voor zonnepaneleneigenaars die na plaatsing van de digitale energiemeter opteren voor de nieuwe tariefstructuur die de VREG zal uitwerken, valt het prosumententarief weg.


Korting onroerende voorheffing bij nieuwbouwwoningen

Eigenaars van woningen die de stedenbouwkundige vergunning aanvroegen na 1 januari 2016 krijgen gedurende een periode van 5 jaar 50% korting op hun onroerende voorheffing op voorwaarde dat hun woning een E-peil (maatstaf voor energieprestatie van de woning) lager dan E30 heeft. Bij een E-peil van E20 of lager valt zelfs de volledige onroerende voorheffing gedurende 5 jaar weg.

Onderstaande tabel toont, afhankelijk van het moment waarop de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, aan welke voorwaarden de eigenaar van een nieuwbouwwoning moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing. Een woning wordt als een nieuwbouwwoning beschouwd als de stedenbouwkundige vergunning werd verkregen na 1 januari 2006 en de EPB-aangifte bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) op 1 januari 2008 of later gebeurde.

E-peil onroerende voorheffing


Besparing energiefactuur

De invoering van het prosumententarief en de afbouw van groenestroomcertificaten lijken op het eerste zicht ongunstige maatregelen voor uw investering in zonnepanelen. Komt deze dan in gevaar?

Neen, integendeel! Deze maatregelen werden juist genomen omdat zonnepanelen op heden voldoende rendabel zijn om de gehele investering terug te verdienen op een aantal jaren en dit enkel en alleen door de jaarlijkse besparing op uw energiefactuur!

besparing

Geïnteresseerd in zonnepanelen? Vraag uw gratis offerte aan!
Zonnepanelen kopenZonnepanelen hurenSchade of verhuis zonnepanelenAanvullende diensten zonnepanelen
Akkoord privacybeleid
Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hier mee akkoord