Vlaanderen start communicatiecampagne om vertrouwen burgers in zonnepanelen te herstellen

De Vlaamse Regering werkt in samenwerking met onder meer netbeheerder Fluvius aan een communicatiecampagne over de energietransitie waarbij ook gepoogd wordt het vertrouwen bij burgers in zonnepanelen te herstellen.

Dat meldt de minister naar aanleiding van vragen in het Vlaams Parlement.

Zonneplan

Staf Aerts van Groen vroeg minister Demir onder meer of zij een brede sensibiliseringscampagne op poten gaat zetten om burgers, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en bedrijven te overtuigen om in zonnepanelen te investeren.
Robrecht Bothuyne van CD&V wilde in aanvulling hierop van de minister weten of het doel uit het Zonneplan en Klimaatplan om jaarlijks 300 megawatt zonnepanelen te installeren tot 2025 niet in gevaar komt door de dit jaar sterk gedaalde verkopen.

Toevloed

Demir stelt dat de verkoopcijfers van dit jaar niet zomaar vergeleken mogen worden met vorig jaar. ‘De meeste huishoudens die plannen hadden om zonnepanelen te plaatsen, hebben dat nog snel gedaan eind vorig jaar, omdat ze op die manier hoopten nog binnen het systeem van de terugdraaiende teller te vallen. We zien dat ook in de toevloed in de maanden november en december van vorig jaar. Het is dus logisch dat de eerstvolgende maanden daarna minder mensen investeren.’

8,7 jaar terugverdientijd

Volgens de minister is de huidige terugverdientijd van zonnepanelen aantrekkelijk genoeg en zelfs lager dan eerder door de regering voorzien. ‘Wat de huishoudens betreft, heeft de Vlaamse Regering vorig jaar premies voorzien om kleinschalige PV-installaties voldoende aantrekkelijk te houden. Daarbij werd de premie voor dit jaar vastgelegd op 300 euro per kilowattpiek tot 4 kilowattpiek en 150 euro per kilowattpiek tussen 4 en 6 kilowattpiek, wat volgens de simulaties een terugverdientermijn van 10 jaar zou opleveren. Als we nu dezelfde simulatie opnieuw maken, zien we echter dat de investeringskost ondertussen sneller is gedaald dan toen werd verwacht. Daarnaast is ook de opbrengst uit elektriciteitsaankoop en uit de terugleververgoedingen hoger dan destijds geraamd. Daardoor verlaagt de terugverdientijd naar 8,7 jaar. Het blijft dus een bijzonder aantrekkelijke investering als je weet dat zonnepanelen gedurende 20 tot 25 jaar stroom opwekken.’

Communicatiestrategie

De Vlaamse Regering werkt volgens Demir op dit moment samen met verschillende partners, waaronder Fluvius, een communicatiestrategie uit over de hele energietransitie. ‘Ik denk dat het belangrijk is dat we goed brengen wat die energietransitie betekent en wat een individu daarbij kan betekenen. Die actie is gepland voor het najaar. Daarbij zullen de voordelen van zonnepanelen natuurlijk ook aan bod komen.’

Tom De Meester van PVDA is ontevreden met het antwoord van de minister. ‘We gaan onze eigen, lage, zelf opgelegde zonne-energiedoelstelling van bijna 7 gigawatt tegen 2030 niet halen. Met alle respect maar er zal echt wel meer nodig zijn dan een communicatiecampagne in het najaar. Het probleem is niet dat mensen niet goed geïnformeerd zijn. Het probleem is dat er dringend een ander beleid moet komen, waardoor burgers opnieuw goesting krijgen om mee te investeren in die hernieuwbare energie.’

Bron: Solarmagazine.nl, 18 juni 2021

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *