Vlaanderen installeert tot en met augustus 111 megawatt zonnepanelen, verkoop bij bedrijven groeit met 80 procent

Vlaanderen heeft tot en met augustus 111 megawatt zonnepanelen geïnstalleerd. De verkoop bij consumenten is tientallen procent gedaald, maar in de zakelijke markt zijn de verkopen juist bijna 80 procent gegroeid.

Waar in de zakelijke markt (> 40 kilowatt omvormervermogen) meer zonnepanelen zijn geïnstalleerd, is het aantal door consumenten geïnstalleerde zonnepanelen met ruim 110 megawatt omvormervermogen gedaald. In vermogenscategorie tot 10 kilowatt gaat het om een daling van 64 procent en in de vermogenscategorie van 10 tot 40 kilowatt om een daling van 35 procent.

Installatiecijfers 2021

Onderstaande tabel bevat de in de periode januari tot en met juli 2021 door het VEKA geregistreerde nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen):

Vermogenscategorie Aantal installaties Vermogen (omvormer)
Kleiner dan 10 kilowatt 16.102 60,94 megawatt
10 tot 40 kilowatt 42 0,98 megawatt
40 tot 250 kilowatt 270 28,87 megawatt
250 tot 750 kilowatt 27 13,27 megawatt
Groter dan 750 kilowatt 5 7,39 megawatt
Totaal 16.446 111,45 megawatt

Per provincie

Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties in 2021 als volgt:

Provincie Aantal installaties Vermogen (omvormer)
Antwerpen 4.271 29,27 megawatt
Limburg 1.869 10,92 megawatt
Oost-Vlaanderen 4.207 32,61 megawatt
Vlaams-Brabant 3.014 17,15 megawatt
West-Vlaanderen 3.085 21,51 megawatt
Totaal 16.446 111,45 megawatt

Vergelijking met 2020

Onderstaande grafiek toont het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) voor de eerste 7 maanden van 2020 (linkerkolom) en 2021 (rechterkolom). De blauwe (2020) en gele (2021) lijnen tonen het hiermee gemoeide omvormervermogen.

PV-installaties

Onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het opgeleverde vermogen in het kalenderjaar 2020 en de eerste 7 maanden van 2021.

Systeemgrootte (megawatt) Heel 2020 2020
t/m juli
2021
t/m juli
Groei
Kleiner dan 10 kilowatt 595,94 171,40 60,94 – 64 procent
10 tot 40 kilowatt 3,32 1,51 0,98 – 35 procent
40 tot 250 kilowatt 63,64 20,27 28,87 + 42 procent
250 tot 750 kilowatt 24,88 2,35 13,27 + 465 procent
Groter dan 750 kilowatt 9,08 5 7,39 + 48 procent
Totaal 696,86 200,54 111,45 – 44 procent

Noot: nieuwe installaties moeten verschillende stappen doorlopen. Hierdoor worden ze in vele gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal zijn dus per definitie onvolledig en volgens het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een onderschatting van de werkelijkheid. Zo is het in 2020 geïnstalleerde vermogen in de nieuwste update met bijna 12 megawatt verhoogd. Ook het in de eerste helft van 2021 geïnstalleerde vermogen zal vermoedelijk nog naar boven worden bijgesteld.

Bron: Solarmagazine.nl, 13 esptember 2021

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *