Marc Coel

Vlaams Energie-en klimaatplan: zonnepanelendoel gehandhaafd

De Vlaamse regering heeft het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goedgekeurd. Hierin is onder meer vastgelegd dat Vlaanderen in 2030 of 6,7 gigawattpiek zonnepanelen moet beschikken.

Elke lidstaat van de Europese Unie moet uiterlijk op 31 december 2019 een geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan indienen bij de Europese Commissie voor de periode 2021-2030. Als onderdeel van dit proces zal voor elke maatregel uit het definitief Vlaams Energie-en Klimaatplan 2021-2030 – dat weer onderdeel is van het Beligsche Energie- en Klimaatplan –op korte termijn een entiteit worden aangeduid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze maatregel.

Van 3,6 naar 6,7 gigawattpiek

In het oorspronkelijk plan was voor zonnestroom een ambitie vastgelegd van een jaarlijkse toename van het aantal zonnepanelen met 300 megawattpiek. Die ambitie is gehandhaafd, want het vermogen moet groeien van 3,6 gigawattpiek per eind 2020 naar 6,7 gigawattpiek per eind 2030; oftewel een gemiddelde toename van 310 megawattpiek per jaar.

In de periode 2021-2025 wordt daarbij een jaarlijkse groei ingeschat van 300 megawattpiek en vanaf 2025 een groei van 318 megawattpiek zodat in 2030 een capaciteit van 6,7 megawattpiek zon-PV in Vlaanderen wordt bereikt.

Ruim binnen de mogelijkheden

“Deze doelstelling ligt ruim binnen de mogelijkheden van het potentieel dat door de Zonnekaart is bepaald is en binnen de mogelijkheden voor netintegratie en balancing”, is te lezen in het door de regering aangenomen plan. “Om de zonne-energieproductie te verhogen, zal een Zonneplan 2025 met doorkijk naar 2030 uitgewerkt worden. In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord breiden we het bestaande aanbestedingssysteem van investeringssteun met vastgelegde jaarlijkse budgetten voor kleine- en middelgrote windturbines uit naar middelgrote PV-projecten vanaf 2021 zodat de meest kostenefficiënte projecten uitgevoerd worden.”

Bron: PV Magazine, 10 december 2019

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *