Digitale meter Kanaal Z

Terugdraaiende teller of nieuw tariefsysteem digitale meter? Enkele vuistregels

Op 1 juli ging netbeheerder Fluvius van start met de plaatsing van digitale meters bij particuliere zonnepaneleneigenaars. Na plaatsing van de digitale meter dient u te beslissen voor welke tariefstructuur u opteert.

Zo heeft u de mogelijkheid om gedurende 15 jaar (vanaf datum AREI-keuring) te blijven genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller. In dat geval zal uw digitale meter ‘virtueel’ terugdraaien. Onder deze tariefstructuur betaalt u jaarlijks het prosumententarief op basis van het vermogen van uw omvormer.

Hiernaast kan u ook voor de nieuwe tariefstructuur kiezen waarbij uw digitale meter niet als een terugdraaiende teller werkt, maar waarbij de nettarieven worden berekend op basis van werkelijke afname. Het prosumententarief vervalt.

Vuistregel

Maar welk van beide tariefstructuren is nu het meest geschikt voor uw situatie?

Indien u overdag vaak thuis bent en veel energie verbruikt wanneer de zon schijnt, bent u allicht het best af met de nieuwe tariefstructuur.

Indien u overdag weinig thuis bent en vooral ’s ochtends en ’s avonds energie verbruikt, komt het bestaande systeem van de terugdraaiende teller allicht het voordeligst uit.

Hoe groot uw voordeel is hangt af van enkele factoren.

Vereenvoudigd cijfervoorbeeld

Veronderstel een gemiddeld gezin dat een stroomprijs van 300 euro/MWh betaalt. De totale stroomprijs is als volgt opgebouwd:

– Distributiekosten: 200 euro/MWh
– Eigenlijke elektriciteitskost: 100 euro/MWh

Veronderstel een zonnepaneleninstallatie met een opbrengstfactor van 1.000 kWh/kWp waarbij de omvormer (1 kVA) 1 op 1 gedimensioneerd is met de zonnepanelen (1 kWp) en een andere installatie met een overdimensionering van de omvormer (0,5 kVA). Voor het prosumententarief veronderstellen  we een benaderende waarde van 100 euro per kVA geïnstalleerd omvormervermogen.

Groene stroom

Voordeel stroombesparing digitale meter met behoud voordeel terugdraaiende teller

Dimensionering omvormerVoordeel stroombesparing
1 op 1 dimensionering omvormer (1 kVA) met zonnepanelen (1 kWp)= Totale stroomprijs – Prosumententarief = 300 euro/MWh – 100 euro  = 200 euro/MWh
Overdimensionering omvormer (0,5 kVA)= Totale stroomprijs – Prosumententarief = 300 euro/MWh – 50 euro  = 250 euro/MWh

Uw stroombesparing bij een digitale meter met behoud van het voordeel van de terugdraaiende teller is, zoals uit bovenstaand cijfervoorbeeld blijkt, groter naarmate uw omvormer overgedimensioneerd is.

Voordeel stroombesparing nieuw tariefsysteem digitale meter

De stroombesparing bij het nieuwe tariefsysteem onder de digitale meter neemt toe naarmate het percentage van eigen verbruik groter wordt.

Het eigen verbruik is de verhouding van de hoeveelheid van de geproduceerde zonne-energie die u verbruikt ten opzichte van de totaalproductie uit de zonnepanelen.

Het percentage eigen verbruik wordt op jaarbasis berekend om seizoensinvloeden af te vlakken.

Percentage eigen verbruik op jaarbasis (%)Voordeel stroombesparing
10%120 euro/MWh
20%140 euro/MWh
30%160 euro/MWh
40%180 euro/MWh
50%200 euro/MWh
60%220 euro/MWh
70%240 euro/MWh
80%260 euro/MWh
90%280 euro/MWh
100%300 euro/MWh

Het voordeel van de stroombesparing wordt als volgt berekend: [(1- percentage eigen verbruik) x Eigenlijke elektriciteitskost (euro/MWh))+(percentage eigen verbruik x Totale stroomprijs (euro/MWh))].

Voor een eigen verbruik van 40% gebeurt de berekening dus als volgt: [(1-0,4) x 100 euro/MWh) + (0,4 x 300 euro/MWh)] = 180 euro/MWh

Een gezin met een overgedimensioneerde omvormer en een eigen verbruik van 40% bespaart onder het bestaande systeem met terugdraaiende teller ongeveer 250 €/MWh ten opzichte van 180 euro/MWh zoals eerder berekend voor het nieuwe tariefsysteem.

Gezinnen met een eigen verbruik van 60% en een 1 op 1 gedimensioneerde omvormer zijn dan weer beter af met de nieuwe tariefstructuur (stroombesparing 220€/MWh t.o.v. 200€/MWh).

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *