Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) uit twijfels bij warmteplan Tommelein

De Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), die het gros van de producenten vertegenwoordigt, vindt het warmteplan van Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) voluntaristisch, maar niet realistisch. Dat blijkt uit een advies aan de parlementsleden. "Ik had felicitaties uit...

Vlaanderen wil jaarlijks 9.500 zonneboilers plaatsen

Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse regering het Warmteplan van Vlaams Energieminister Bart Tommelein goed. "Na het Zonneplan en het Windplan, hebben we nu ook een plan van aanpak om warmte-energie in Vlaanderen alle kansen te geven", reageert de minister. Elke...

Hoe berekent de zonnekaart het resultaat voor bedrijven en gezinnen?

Eerder deze week lanceerde het Vlaams Energieagentschap (VEA) de zonnekaart, een gratis online toepassing waarmee u kan nagaan of uw dak geschikt is voor zonnepanelen of - boiler. Tegelijkertijd kan u berekenen hoeveel een installatie zou kosten en wat...

Futech voorziet STEM-gebouw van zonnepanelen

Het Provinciaal Instituut Lommel (Provil) ontwikkelde recentelijk een aantal strategische doelen rond duurzame ontwikkeling. In november 2015 werd in dit kader het project 'STEM-building' bedacht en gestart. De STEM-building is een innovatief en duurzaam BEN-gebouw (bijna energie neutraal) op campus...

Energiepremies 2017: wat verandert er vanaf 1 januari?

Iedereen heeft de mond vol van 'energiepremies die verdwijnen' en 'vervangen zouden worden door een bonus voor totaalrenovaties', maar dat blijkt nogal voorbarig. Voor individuele renovatiemaatregelen zijn er premies en zullen die blijven bestaan. Meer zelfs, voor buitenmuurisolatie langs...

Evolutie hernieuwbare energie in Vlaanderen: op koers voor 2020 en 2050?

In december organiseert de Vlaamse regering een klimaattop. Daar is het de bedoeling dat de ministers samen met de bedrijfswereld, het middenveld en de milieuwbewegingen een plan voorstellen om Vlaanderen klimaatneutraal te maken tegen 2050. Op kortere termijn heeft Vlaanderen...

Hoe gaat het onderhoud van een zonneboiler in zijn werk?

Net als een traditionele verwarmingsketel vereist een zonneboilerinstallatie regelmatige onderhoudsbeurten om de goede werking en een maximaal energetisch vermogen te garanderen. Enerzijds kan u zelf op regelmatige tijdstippen uw zonneboilerinstallatie inspecteren. Het is raadzaam om uw bevindingen op te schrijven...