VREG maakt dashboard marktstatistieken garanties van oorsprong beschikbaar

Garanties van oorsprong (GO) zijn certificaten die aantonen dat elektriciteit, gas, warmte of koude op een groene manier geproduceerd zijn. Een GO toont aan dat 1 MWh energie werd opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen of uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling in het...

Vlaams energieminister Demir naar Hof van beroep tegen invoering capaciteitstarief

Eind juni beslist energieregulator VREG om op 1 januari 2023 het capaciteitstarief ongewijzigd in te voeren. Volgens Vlaams energieminister Zuhal Demir gebeurde dit zonder rekening te houden met haar standpunten en die van de parlementsleden. Die eisten dat de...

Premie voor wie meermaals netkosten betaalde bij overschakeling digitale meter

Een aantal prosumenten (zoals eigenaars van zonnepanelen of van bijvoorbeeld een kleine windturbine) heeft, bij het overschakelen van een analoge meter naar een digitale meter, meermaals distributienettarieven betaald. Dat is een van de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk...

Energiebedrijven vragen invoering capaciteitstarief in Vlaanderen uit te stellen tot 1 juli 2023

De Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) heeft de Vlaamse energieregulator VREG gevraagd de invoering van het capaciteitstarief in Vlaanderen uit te stellen tot 1 juli 2023. FEBEG stelt het concept van het capaciteitstarief te ondersteunen als een...

Injectievergoeding zonnepanelen stijgt met bijna 500 procent

Vlaamse consumenten met zonnepanelen en een variabel energiecontract hebben de vergoeding voor stroom van zonnepanelen met bijna 500 procent zien groeien. Deze week in ‘De harde cijfers’ de marktdata van de VREG. Sinds afgelopen kalenderjaar moeten Vlaamse consumenten en bedrijven...

Vlaanderen onderzoekt invoeren garanties van oorsprong voor consumenten met zonnepanelen

De VREG en Fluvius onderzoeken de mogelijkheid om in Vlaanderen ook consumenten met zonnepanelen in de toekomst garanties van oorsprong toe te kennen of een andere efficiënte oplossing in te voeren. Staf Aerts (Groen) heeft in het Vlaams Parlement onlangs...

Zelfconsumptie in Vlaanderen kan omhoog: ‘Eerst laaghangend fruit plukken’

‘De zelfconsumptie van zonne-energie in Vlaanderen kan omhoog. Nieuwe technologie zoals intelligente vraagsturing is de oplossing voor de toekomst, maar het aanpassen van ons gedrag die van nu.’ Dat stelt Peter de Pauw, hoofd strategie en business development bij Fluvius,...