Sociale woningen worden ‘grootste zonnepark’ van Vlaanderen

De Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen gaan zonnepanelen plaatsen bij 90.000 gezinnen. Met de coöperatie Aster willen ze de komende vier jaar zo'n 230 miljoen euro investeren in zonnedaken. De daken van sociale woningen bleven jarenlang onbenut. De eigenaars investeerden niet in...

Zonnepanelen ook in trek bij Vlaamse sociale huurwoningen

Op 31 december 2019 waren 619 Vlaamse sociale huurwoningen uitgerust met zonnepanelen. Dat blijkt een brief van de Vlaamse minister Robrecht Bothuyne van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed aan het Vlaams Parlement. In 2018 keurde het Vlaams Parlement...

Duw in de rug voor zonnepanelen op sociale woningen

Als Vlaanderen zijn klimaatdoelstellingen wil halen, moeten er meer zonnepanelen komen op overheidsgebouwen. Ook op sociale woningen. Er zijn 150.000 sociale woningen in Vlaanderen. Daarvan hebben er maar weinig zonnepanelen op hun dak. Daar moet verandering in komen. De Vlaamse...