Belgische energiebedrijven: snel vergunningen nodig om energietransitie te laten slagen

De Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) stelt bezorgd te zijn over de complexe en moeizame procedures voor bouw- en milieuvergunningen voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden. Die vergunningen bemoeilijken ook de aanleg van aanverwante transportinfrastructuren. Bedreiging De situatie vormt volgens de branchevereniging...