Strategisch advies

Als onderneming kan u een beroep doen op strategisch energie-advies door Futech. Dit advies is opgebouwd rond 4 verschillende pijlers.

Dit advies is subsidieerbaar via de KMO-portefeuille van het agentschap ondernemen.

Monitoring Futech

Subsidie-aanvraag

De maximale subsidie voor een strategisch energieadvies bedraagt 25.000 euro. Het subsidiepercentage is steeds 50%. Het maximale projectbedrag waarvoor steun kan worden aangevraagd is bijgevolg 50.000 euro.

Onderstaand schema toont het proces voor de aanvraag van een subsidie-aanvraag. Uiteraard begeleidt Futech u hier graag bij.

Stappenplan

Vinkje Futech  Analyse van de huidige bedrijfssituatie/problematiek en het beoogde eindresultaat in de nieuwe situatie.

Vinkje Futech Bepalen van de verschillende mogelijkheden om het beoogde doel te bereiken, inclusief hun technische en economische haalbaarheid.

Vinkje Futech Opstellen van een beoordeling van de voorgestelde mogelijkheden ter ondersteuning van de klant.

Vinkje Futech Opstellen van een budget.

Vinkje Futech Detaillering en opsplitsing van de advieskosten: strategisch advies, subsidiabele prestaties/kosten voor analyses, metingen en testen, begeleiding en implementatie.


Schema subsidie-aanvraag

KMO-portefeuille