zon wind

SolarPower Europe wil ambitieuzere hernieuwbare energie doelstelling voor EU

SolarPower Europe roept de Europese Commissie op om de 2030-doelstelling van de Europese Unie (EU) voor de productie van hernieuwbare energie te verhogen naar 45 procent en 700 gigawattpiek pv-vermogen in 2030.

SolarPower Europe heeft zijn belangrijkste aanbevelingen aan de Europese Commissie over de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie; de Renewable Energy Directive (RED II).

Groen herstel

Eurocommissaris Frans Timmermans meldde afgelopen september dat moet in 2030 Europa niet 32 procent maar 38 tot 40 procent van zijn energie duurzaam opwekken. Voor een echt groen herstel zijn volgens SolarPower Europe echter gedurfde toezeggingen vereist. Het verhogen van de ambitie van de EU op het gebied van hernieuwbare energie is volgens de Europese zonne-energiekoepel essentieel om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Green Deal te halen.

Walburga Hemetsberger, chief executive officer van SolarPower Europe: ‘De EU en haar lidstaten moeten de ambities voor hernieuwbare energie voor 2030 verhogen om de gedurfde visie van Commissievoorzitter Von der Leyen op mondiaal klimaatleiderschap te verwezenlijken. Zonne-energie, als de goedkoopste, meest veelzijdige, schaalbare en innovatieve technologie voor hernieuwbare energie, is een belangrijke Europese motor van deze energierevolutie. Deze schaalvergroting van de ambitie moet hand in hand gaan met een Europees zonne-initiatief om de inzet van zonne-energie in de hele EU te stimuleren.’

700 Gigawattpiek

Om op het traject van een CO2-vrij Europees energiesysteem te blijven, schat SolarPower Europe dat de totale geïnstalleerde zonnestroomcapaciteit in 2030 minstens 700 gigawattpiek moet bedragen; dit is meer dan het dubbele van de hoeveelheid die momenteel in de nationale klimaat- en energieplannen van de EU-lidstaten wordt voorzien. Aangezien de geïnstalleerde capaciteit volgens SolarPower Europe momenteel 137 gigawattpiek bedraagt, is voor het bereiken van het niveau van 700 gigawattpiek in het komende decennium 563 gigawattpiek nodig.

Aurelie Beauvais, plaatsvervangend chief executive officer en beleidsdirecteur van SolarPower Europe: ‘Het Fit for 55-pakket (red. onderdeel van de Europese Green Deal) is een unieke kans om de positie van de zonne-energiesector in de kern van de Europese Green Deal aanzienlijk te versterken. Een belangrijke motor voor deze ambitie zal hernieuwbare waterstof zijn, die een strategische rol kan spelen bij het koolstofarm maken van het hele energiesysteem. Het creëren van extra banen in de hernieuwbare industrie als gevolg van de verdere inzet van hernieuwbare waterstof op de schaal die nodig is om deze visie te realiseren, zal het industriële leiderschap van de EU op het gebied van toekomstbestendige schone energietechnologieën ondersteunen.

Bron: Solarmagazine.nl, 22 februari 2021

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *