iLubat ok

‘Run op thuisbatterijen in Vlaanderen is volop losgebarsten’

Vlaanderen kent sinds 1 augustus 2019 een aankoopsubsidie voor thuisbatterijen. Waar daar het eerste jaar nauwelijks aanspraak op werd gemaakt, is dat volledig omgeslagen. Het opheffen van het voordeel van de terugdraaiende teller voor eigenaren van zonne-energiesystemen veroorzaakt een marktdoorbraak. De vraag naar thuisbatterijen is op het moment nauwelijks bij te houden, zo leert een rondje van Solar Magazine langs de velden.

In 2019 werd er in Vlaanderen 38 keer subsidie aangevraagd voor een thuisbatterij. Eind vorig jaar stond de teller op 337. Begin februari meldde minister van Energie Zuhal Demir dat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) in de eerste weken van 2021 al 150 aanvragen van eigenaren van zonnepanelen ontving voor de aankooppremie. Wanneer de volgende cijfers naar buiten komen, blijkt ongetwijfeld dat die exponentiële groei doorzet. Dat is ook de overtuiging van Peter Desmet, chief executive officer van groothandel Solarclarity.

Emotionele markt

‘Hoewel ons hoofdkantoor in Nederland staat, voelt Vlaanderen als thuis, en niet alleen omdat ik een Belg ben. Solarclarity heeft er over de volle breedte van het aanbod – zonnepanelen, omvormers, batterijen, bevestigingsmateriaal en indaksystemen – een marktaandeel van zo’n 13 procent. We weten dus wat er speelt. Het volatiele stimuleringsbeleid ten aanzien van zonne-energie heeft het over de jaren tot een emotionele markt gemaakt. Dat zie je ook in de reactie op de recente ontwikkelingen. Het afschaffen van de terugdraaiende teller voor huishoudens met een PV-installatie kwam voor velen onverwacht. Daardoor staat er plotseling een rem op de vraag van consumenten naar zonnepanelen. Die naar batterijen schiet omhoog.’

Bezwaar

Het Grondwettelijk Hof heeft half januari in een uitspraak het recht voor Vlaamse eigenaren van zonnepanelen vernietigd om 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller te behouden. Hierdoor mogen zonnepaneeleigenaren die tot eind december hun zonnepanelen lieten installeren, niet meer 15 jaar lang het rendement behouden van de terugdraaiende teller. De Vlaamse regering heeft besloten dat zonnepaneeleigenaren een eenmalige financiële compensatie krijgen die overeenkomt met een rendement van 5 procent op een gemiddelde investering

Zonnepaneeleigenaren komen alleen in aanmerking voor de compensatie als ze hun investering nog niet voldoende terugverdiend hebben. De maximale compensatie bedraagt 4.360 euro, maar er zijn ook zo’n 200.000 eigenaren die geen compensatie krijgen.

Honderden

Desmet: ‘Tel daarbij op de nieuwe premie voor de aanschaf van een PV-installatie, die voor een thuisbatterij en een aanstaand capaciteitstarief gebaseerd op de maximale stroomafname, en er is sprake van een prachtige businesscase voor de thuisbatterij, voor bezitters van zonnepanelen en mensen die ze nieuw kopen. Wij zijn distributeur van batterijsystemen van Enphase, Huawei, BYD, Growatt en Pylontech. Batterijen gaan nu als warme broodjes over de toonbank in Vlaanderen; er ontstaan zelfs tekorten. Wij hebben er dit jaar al honderden geleverd. De terugverdientijd is gemiddeld zo’n 6 tot 7 jaar, tenminste als je die optimaal dimensioneert en slim inzet. Voor de zonnepaneeleigenaren die nog twijfelen, bieden we met het energiemanagementplatform van ons zusterbedrijf Bliq inzicht in hun stroomproductie, en hun afname en teruglevering via de slimme meter. Daarmee kunnen we ze klantspecifiek adviseren over wat een batterij hen aan financieel voordeel zou bieden.’

Datacontract

iLumen focust zich op productinnovaties voor de zonnepanelensector. Het bedrijf van Ismaël Ben-Al-Lal, ook eigenaar van zonnepanelen- en batterijenleverancier Futech, ontwikkelt technologie die bijdraagt aan maximaal zelfverbruik. Als een van 8 Belgische ondernemingen ondertekende het onlangs een datacontract met netbeheerder Fluvius om zijn diensten op dat gebied verder uit te rollen. De producten die het daarbij inzet, zijn energiemonitor iLusmart, warmtebatterij iLuheat, slimme laadoplossing voor elektrische voertuigen iLucharge en thuisbatterij iLubat. De laatste is een modulair plug and-play 2.5-kilowattuursysteem.

‘Haken en ogen’

‘De verkoop van thuisbatterijen neemt, ook los van die nieuwe integrale dienstverlening, momenteel enorm toe’, aldus Ben-Al-Lal. ‘Dat is niet vreemd. Waar een consument tot voor kort 28 eurocent per kilowattuur ontving voor injectie in het net, krijgt die nu nog maar 4 eurocent per kilowattuur. Dat maakt dat investeren in een batterij loont in Vlaanderen, zeker in combinatie met de aanschafsubsidie tot 300 euro per kilowattuur. Die premie ligt bovendien vast tot 2025. Dat geeft zekerheid en dat is hier niet altijd een vanzelfsprekend gegeven. Er zitten echter ook haken en ogen aan de batterijenhausse. De meeste batterijsystemen in de markt zijn vrij complex in vergelijking met zonnepanelen. Hierdoor kan het in de praktijk weleens fout gaan. Onze thuisbatterij wordt echter direct aan de DC-zijde van de zonnepanelen aangesloten met een eenvoudige installatieprocedure tot gevolg. Daarnaast is het aantal volledige laadcycli van belang voor de terugverdientijd. Idealiter zijn dat er zo’n 250 per jaar. Daarvoor is afstemming van de capaciteit op het gebruiksprofiel van evident belang. Tegelijkertijd wil je haar zo slim mogelijk gebruiken in wisselwerking met andere elektrische apparatuur. Dat alles vraagt nieuwe kennis van installateurs. Wie die niet heeft, moet daar snel wat aan doen.’

Geanticipeerd op groei

Jeroen Lochs is accountmanager bij Natec, de groothandel in zonne-energieproducten die actief in diverse Europese landen is en een lange geschiedenis kent in Vlaanderen. ‘Wat mij enorm motiveert is het besef dat ik meebouw aan het creëren van een nieuwe, duurzame energiewereld. Opslag is daar onlosmakelijk onderdeel van en heeft de afgelopen tijd een enorme groei laten zien. Gelukkig zagen wij dat al een tijdje aankomen. Natec hield er, net zoals onder andere verschillende brancheorganisaties, rekening mee dat de kans op het verdwijnen van de terugdraaiende teller reëel was. Wij hadden ons daarop voorbereid, door het aanleggen van extra voorraden en het geven van trainingen, zodat onze klanten een vliegende start konden maken. Ook hebben we op bepaalde onderdelen ons assortiment uitbreid, zodat het perfect aansluit op de behoeften van de Vlaamse installateur. Uiteraard werken we uitsluitend met A-merken wat betreft de thuisbatterijen en hybride omvormers, zoals men van ons gewend is.’

Bron: Solar Magazine, mei-editie 2021

[/vc_row]

Profiteren van onze unieke acties?

Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Share this post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *