Premies op zonnepanelen of thuisbatterijen

Als eigenaar van een zonnepaneleninstallatie komt u in aanmerking voor bepaalde premies en/of voordelen.

Wij maken u hier graag wegwijs in.

Groene stroom

Installatie zonnepanelen

Vlaamse premie zonnepanelen

Wie sinds 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt (omvormervermogen ≤ 10 kVA), komt in aanmerking voor een eenmalige premie.

Vinkje Futech Maximumpremie 1.500 euro (300 euro/kWp voor installaties tot max. 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4 kWp tot 6 kWp)

Vinkje Futech Maximum 40% van de investeringskosten inclusief btw

Vinkje Futech Eén premie per woning of wooneenheid

Vinkje Futech Enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn.

Vinkje Futech De nieuwe zonnepanelen worden door een RESCert-installateur op het dak van een gebouw worden geplaatst.

Vlaamse premie thuisbatterij

Wie sinds 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt (omvormervermogen ≤ 10 kVA) kan de eenmalige premie voor thuisbatterij aanvragen.

Capaciteit batterij 2022 2023 2024 2025
0 tot 4 kWh 225 euro/kWh 150 euro/kWh 75 euro/kWh 0 euro
4 tot 6 kWh 187,5 euro/kWh 125 euro/kWh 62,5 euro/kWh 0 euro
6 tot en met 9 kWh 150 euro/kWh 100 euro/kWh 50 euro/kWh 0 euro
Maximum per batterij 1725 euro 1150 euro 575 euro 0 euro

De belangrijkste voorwaarden:

U bent eigenaar van de zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA, of u leaset ze.

U beschikt over een digitale meter, waarmee de afname en injectie apart gemeten kunnen worden.

De volledige premieaanvraag moet uiterlijk 9 maanden na de laatste factuur gebeuren.

AREI-keuring en aanmelding bij netbeheerder verplicht. Klik hier voor het stappenplan voor de aanvraag van de premie.


Gereduceerd BTW-tarief

De federale regering besloot in maart 2022 om btw op de aankoop en installatie van zonnepanelen tot en met 31 december 2023 te verlagen naar 6%.

Tot voor kort kwamen enkel woningen die 10 jaar of ouder zijn in aanmerking voor het gereduceerd btw-tarief van 6%, maar tot en met 31 december 2023 vallen ook woningen jonger dan 10 jaar onder deze gunstregel.

besparing

Korting onroerende voorheffing bij nieuwbouwwoningen

Onderstaande tabel toont, afhankelijk van het moment waarop de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, aan welke voorwaarden de eigenaar van een nieuwbouwwoning moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing.

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning. De korting wordt pas toegekend het jaar nadat de definitieve EPB-aangifte werd ingediend (bvb: EPB-aangiftes ingediend in 2020 en die voldoen aan de eisen, worden in het voorjaar van 2021 aan de Vlaamse Belastingadministratie doorgestuurd, om de korting  (na verwerking) dan toe te kennen bij een volgende innning van de onroerende voorheffing). De korting (E10 en E20) voor aanvragen van omgevingsvergunningen in de loop van 2022, zijn onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van deze maatregel door de Vlaamse Regering. Vanaf 2023 (aanvragen omgevingsvergunning) zal deze korting (E10/E20) enkel nog van toepassing zijn voor herbouw of gedeeltelijke herbouw (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering).

Korting onroerende voorheffing nieuwbouw


Geïnteresseerd in zonnepanelen? Vraag uw gratis offerte aan!

Graag werkt één van onze Energie Adviseurs een gratis offerte op maat uit voor uw specifieke situatie. Vul hiertoe onderstaand contactformulier in.
    Zonnepanelen kopenZonnepanelen hurenSchade of verhuis zonnepanelenAanvullende diensten zonnepanelen
    Akkoord privacybeleid
    Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hier mee akkoord