Zon en wind

IRENA ziet groei hernieuwbare energie als cruciaal onderdeel economisch herstelplan

Het Internationaal Hernieuwbaar Energieagentschap (IRENA) publiceerde onlangs de bevindingen van de zogenaamde ‘Global Renewables Outlook’. “Het bevorderen van de op hernieuwbare energie gebaseerde energietransformatie is een kans om de internationale klimaatdoelstellingen te halen en tegelijkertijd de economische groei stimuleren, miljoenen jobs te creëren en het menselijk welzijn te verbeteren tegen 2050”, klinkt het.

“De regeringen staan voor een moeilijke taak om de huidige gezondheidssituatie onder controle te krijgen en tegelijkertijd belangrijke stimulerings- en herstelmaatregelen te nemen”, zegt Francesco La Camera, directeur-generaal van IRENA. “De crisis heeft diepgewortelde kwetsbaarheden van het huidige systeem blootgelegd.

“IRENA’s Outlook bevat enkele voorstellen om duurzamere, billijkere en veerkrachtigere economieën op te bouwen door de herstelinspanningen op korte termijn af te stemmen op de middellange- en langetermijndoelstellingen van de overeenkomst van Parijs en de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling.”

“Door de groei van hernieuwbare energiebronnen te versnellen en de energietransitie een integraal onderdeel van het bredere herstelplan te maken, kunnen overheden meerdere economische en sociale doelstellingen bereiken in het streven naar een veerkrachtige toekomst die niemand achterlaat”, besluit La Camera.

Bron: Irena.org

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *