Zonnepanelen

Invoering prosumententarief

Sinds 1 juli 2015 is voor particuliere gebruikers van zonnepanelen het zogenaamde prosumententarief van kracht. Dit houdt in dat eigenaars van zonnepanelen met een vermogen ≤ 10 kW met terugdraaiende teller, de zogenaamde ‘prosumenten’, een vergoeding dienen te betalen voor hun werkelijke afname van het elektriciteitsnet.

WAT?

De VREG (Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas) definieert een prosument als volgt: “een elektriciteitsdistributienetgebruiker met toegangspunt voor afname op het laagspanningsnet, en met een decentrale productie-eenheid, met een AC-vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW, die hem in staat stelt elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet.”

WAAROM INGEVOERD?

Vóór de invoering van het prosumententarief droeg de eigenaar van zonnepanelen met een vermogen ≤ 10 kW met terugdraaiende teller niet bij aan het gebruik van het net, of slechts in de mate dat hij netto stroom afnam. Hierdoor werden de netkosten voornamelijk gedragen door ‘gewone’ netgebruikers zonder een decentrale productie-installatie, terwijl de prosumenten het net zelfs in twee richtingen gebruiken (afname en injectie).

De beslissing om als gevolg hiervan het prosumententarief in te voeren, wordt door het VREG als volgt gemotiveerd: “Wij vinden het fair dat alle afnemers, ook de prosumenten met terugdraaiende teller, een solidaire en redelijke vergoeding betalen voor de diensten die de distributienetbeheerder levert. Een prosument maakt immers ook gebruik van het distributienet.”

HOE AANGEREKEND?

Het prosumententarief wordt vanaf 1 juli 2015 via uw elektriciteitsfactuur (ofwel via uw voorschotfactuur of via uw afrekening) aangerekend. Deze aanrekening gebeurt pro forma op basis van het aantal dagen van de verbruiksperiode. In 2015 wordt de helft van het jaarbedrag gefactureerd.

WELK TARIEF?

Om na te gaan welke vergoeding u als prosument dient te betalen vermenigvuldigt u het maximaal AC-vermogen van uw omvormer(s) met het bedrag van uw netgebied. Deze waarde wordt als beste indicator gezien van de maximale impact van uw installatie op de werking van het net.

Hoe groter het vermogen van uw omvormer, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet.

De tarieven per netgebied vindt u hier terug.

WAT MET GROTE VERMOGENS?

Bedrijven met een grote zonnepaneleninstallatie betalen ook distributienettarieven. Zij beschikken doorgaans over een bi-directionele meter en betalen al langer zowel een tarief voor injectie als een tarief voor afname. De vergoeding die zij betalen is afhankelijk van de klantengroep en het aansluitingstype tot dewelke ze behoren.

GERECHTELIJKE PROCEDURE

Net als bij eerdere initiatieven met betrekking tot netvergoedingen werden er vanuit de PV-sector gerechtelijke stappen genomen tegen de invoering van het prosumententarief. Er wordt echter niet onmiddellijk een uitspraak verwacht en er is op dit moment dan ook geen sprake van een opschorting van het prosumententarief.

Share this post

Comments (4)

 • Marc Reply

  Wij worden belast op het Max. vermogen van de omvormers. Dit vermogen wordt nooit gehaald en al zeker nooit teruggestuurd in het net. Het te betalen bedrag is veel te hoog en dan nog eens afhankelijk van de woonplaats, waarom moeten wij als kleine producent van energie meer betalen per KW dan andere producenten van energie?

  10 januari 2017 at 19:09
 • Marc Reply

  Marc
  Men heeft met deze belasting de mensen getroffen die een inspanning hebben geleverd om het gebruik van vervuilende brandstoffen terug te dringen. Zo remt men dergelijke investeringen af en zal men later verplicht zijn om boetes te betalen aan Europa voor het niet halen van de opgelegde doelstellingen. Het beleid terzake heeft nog maar eens gefaald, geen lange-termijn-visie (eerst geven dan dubbel terugnemen zoals destijds met LPG-installaties in wagens ). De minister die oorzaak is van dit alles ontspringt de dans.

  10 januari 2017 at 19:00
 • C.A.Koreman Reply

  De reguliere afnemers (zonder zonnepanelen) van stroom betalen ALLEEN het afnametarief van het netwerk!
  Indien de eigenaren van zonnepanelen te kort oplevering er van hebben betalen ze hetzelfde.
  Wat dat betreft is iedereen het zelfde!
  De zonnepanelen eigenaren hebben duur geïnvesteerd in de panelen en leveren een sterke bijdrage aan het terug dringen van de CO2 uitstoot!
  Daar tegenover staat niets en wordt gemakshalve door de overheid en energieleverancier geen woord gerept.
  De hoeveelheid overschot aan dure (dag)kWu die elk jaar na de meteropnemer “stilletjes in de zakken” van de leverancier verdwijnt wordt ook geen woord gerept.
  Dit laatste is tenslotte pure diefstal van de particulier z’n investering.
  Van de reguliere afnemers zonder zonnepanelen valt dit niet jaarlijks te verwachten en dus ook niet te stelen.
  Een redelijk vergoeding voor de door de zonnepanelen investeerders al jaren stilzwijgend achtergehouden kWu’n zou op z’n minst terecht en netjes zijn.
  Burgerlijk fatsoen, zullen we maar zeggen.

  15 november 2016 at 14:25
 • Nele Reply

  Is er al meer geweten omtrent de gerechtelijke stappen? Is het einde of de vermindering van het prosumententarief al in zicht, want dit is pure diefstal!!

  14 maart 2016 at 11:33

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *