Hoe gaan ‘energiedelen’ & ‘persoon-aan-persoonverkoop’ in hun werk?

Beschikt u over een digitale meter? Dan kan u vanaf dit jaar aan energiedelen doen of zelfs uw overtollige energie doorverkopen aan een ander.

Bij energiedelen kunnen afnemers zelf opgewekte energie direct delen met een groep buren, vrienden, familie, overheden, kmo’s, of met zichzelf. Als u ervoor kiest om uw energie te delen binnen een groep dan zal u hier geen vergoeding voor ontvangen. Deelt u de energie met zichzelf, bijvoorbeeld met uw tweede verblijf, ontvangt u hier uiteraard ook geen vergoeding voor.

De term persoon-aan-persoonverkoop zegt het zelf. U verkoopt uw energie aan een ander of u schenkt deze gratis weg.

Fluvius werkt aan een protocol voor energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop. Dat protocol moet garant staan voor de technische werking. Energieregulator VREG keurde eind 2021 een eerste versie van dat protocol goed. Die versie van het protocol geldt sinds 1 januari 2022 en regelt energiedelen in (appartements)gebouwen. In de volgende versies van het protocol zullen ook de andere vormen van energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop opgenomen worden.

Wie kan aan energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop doen?

Energiedelen binnen een groep

1)Energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw

  Wat is het?

Woont of werkt u in een gemeenschappelijk gebouw? Dan is het mogelijk om samen met de andere bewoners of gebruikers te investeren in energieproductie in dat gebouw. Deze energie kan u dan onder elkaar verdelen. Dit proces moet kosteloos gebeuren, met andere woorden: u ontvangt geen vergoeding voor de energie die u deelt.

Wie kan het doen?

Iedereen die woont in of gebruik maakt van een gemeenschappelijk gebouw dat aangesloten is op het elektriciteitsnet en over een digitale meter beschikt kan aan energiedelen doen.

Het beperkt zich niet enkel tot natuurlijke personen, ook lokale overheden, kmo’s en grote ondernemingen kunnen het doen.

Let op: het energiedelen mag niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit zijn.

Het is niet nodig om een energiegemeenschap op te richten wanneer u aan energiedelen wil doen in een gemeenschappelijk gebouw.

 Voorbeeld

Bewoners van een appartementsgebouw of bedrijven in een kantorencomplex laten zonnepanelen plaatsen op het dak van hun gebouw. Produceren die zonnepanelen op zonnige momenten energie? Dan wordt die energie verdeeld over de bewoners of bedrijven in dat gebouw, bijvoorbeeld afhankelijk van het investeringsbedrag van elke bewoner of elk bedrijf.

2) Energiedelen in een energiegemeenschap

Maakt u deel uit van een energiegemeenschap? Dan kan u samen met anderen investeren om energie te produceren en die onder elkaar te delen. Dit proces moet kosteloos gebeuren, u krijgt geen vergoeding voor gedeelde energie.

Wie kan het doen?

Er zijn twee soorten energiegemeenschappen: de energiegemeenschap van burgers en de hernieuwbare-energiegemeenschap.

Voorbeeld 1

Een buurt met een woonwijk en kmo-zone richt samen een hernieuwbare-energiegemeenschap op. De betrokken inwoners en bedrijven zijn aandeelhouders van de hernieuwbare-energiegemeenschap die zonnepanelen en een windmolen plaatst. Ze delen de geproduceerde energie met elkaar. Ook andere diensten zoals oplaadpunten voor elektrische wagens behoren tot de mogelijkheden.

Voorbeeld 2

Verschillende scholen, kinderdagverblijven, zorginstellingen… verspreid over Vlaanderen verenigen zich binnen een energiegemeenschap van burgers en plaatsen zonnepanelen. De instellingen, verspreid over Vlaanderen, gebruiken de opgewekte energie van die zonnepanelen.

Energiedelen met uzelf

Wanneer u meerdere toegangspunten op het elektriciteitsnet heeft kan u aan energiedelen doen tussen die toegangspunten. De energie die u zelf produceert op de ene plek deelt u dan met de andere.

Wie kan aan energiedelen doen?

Iedereen die twee of meer toegangspunten heeft op het elektriciteitsnet en een digitale meter heeft kan aan energiedelen doen.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen komen hier voor in aanmerking.

Let op: Ook hier mag het energiedelen niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit zijn.

Voorbeeld 1

Een organisatie heeft meerdere kantoren op een verschillende locatie in Vlaanderen. Op één van deze gebouwen liggen zonnepanelen. De elektriciteit die deze panelen opwekken kan gedeeld worden met de andere locaties.

Voorbeeld 2

Een gezin heeft thuis zonnepanelen op het dak van hun woning liggen en ze hebben ook een apartement aan zee waar ze elk weekend heengaan. Als de zonnepanelen thuis een overschot produceren dan kunnen ze deze overtollige energie delen met hun apartement aan zee.

Let op: Deze vorm van energiedelen is opgenomen in een recent decreet. Maar het Belgisch Staatsblad heeft het nog niet gepubliceerd. Deze vorm van energiedelen wordt mogelijk als het Belgisch Staatsblad het decreet gepubliceerd heeft (en Fluvius dit heeft opgenomen in het protocol voor energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop).

Persoon-aan-persoonverkoop

Wat is het?

Heeft u zelf zonnepanelen en genereert u op bepaalde momenten een overschot? Met persoon-aan-persoonverkoop, ook peer-to-peerhandel van groene stroom (P2P) genoemd,  verkoop je dat overschot rechtstreeks aan een andere afnemer. U mag de overschot ook gratis wegschenken.

Wie kan het doen?

Ook bij persoon-aan-persoonverkoop volstaat het als u aangesloten bent op het elektriciteitsnet en een digitale meter heeft.

Zowel natuurlijke personen als rechtpersonen: burgers, lokale overheden, kmo’s tot grote ondernemingen  kunnen aan P2P doen.

Let op: de persoon-aan-persoonverkoop mag niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit zijn.

Voorbeeld

U heeft thuis zonnepanelen liggen. Op bepaalde momenten produceert deze installatie een overschot aan zonne-energie. U kan dat overschot dan verkopen of schenken aan een buur, een vriend, een familielied of een onderneming.

Wat hebt u nodig voor energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop?

Als u aan energiedelen wil doen heeft u altijd een digitale meter nodig. Bovendien moet u aan Fluvius de toestemming geven om kwartierwaarden uit uw digitale meter uit te lezen.

Elke deelnemer behoudt zijn eigen elektriciteitsaansluiting en elektriciteitsmeter. Op die manier kan iedere afnemer zelf beslissen of hij deelneemt aan een energiegemeenschap en bij welke leverancier hij zich wil aansluiten.

Wat zijn de voordelen?

Doordat u energie ontvangt betaalt u minder aan uw leverancier.

Als u een overschot produceert en dat op het net zet, dan krijgt u momnteel een terugleveringsvergoeding. Deze vergoeding bedraagt gemiddeld 13 eurocent /kWh. Als u datzelfde overschot deelt of verkoopt dan valt deze vergoeding weg. Maar voor de ontvanger van uw overschot is die energie wat meer waard. Hij/zij betaalt hier gemiddeld 19 eurocent/kWh voor.

Let op: Hebt u een overschot in een bepaald kwartier? En verkoopt of deelt u dat met iemand anders? Dan wordt dat overschot in mindering gebracht van het elektriciteitsverbruik van de andere in dat kwartier. Verbruikt die andere op dat moment niets? Dan wordt er niets in mindering gebracht. Doet u aan energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop? Dan moet u nog altijd een contract nemen bij een energieleverancier voor momenten waarop u geen energie produceert of ontvangt. 

Verrekeningen energiedelen en -verkoop

Fluvius voert de verrekeningen bij energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop uit. Daarom zal Fluvius:

  • de verschillende vormen van energie-uitwisseling registreren;
  • bepaalde deelnamevoorwaarden controleren, bv. of de kwartierwaarden uit de digitale meter worden uitgelezen;
  • de afgenomen, geïnjecteerde en gedeelde energievolumes doorgeven aan de betrokkenen en de energieleveranciers.

Bron: VREG.be

Profiteren van onze unieke acties?

Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Share this post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *