FAQ

Zit u met een probleem? Heeft u een bepaalde vraag? In wat volgt vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen door onze klanten.

Is er toch nog iets niet duidelijk? Contacteer ons via service@futech.be of telefonisch op gratis het nummer: 0800 82 060.
Eén van onze medewerkers helpt u graag verder!

Teamfoto Futech
Op welk tijdstip van de maand vindt de domiciliëring voor de Eco Fix formule plaats?

De domiciliëring wordt steeds uitgevoerd aan het begin van de maand. Dit omdat de voorkeur van de meeste van onze klanten op dit tijdstip van de maand ligt.

Waarom is het bedrag van mijn maandelijkse domiciliëring voor de Eco Fix formule niet het bedrag dat afgesproken werd?

Indien het de eerste maand van de betalingen betreft, wordt er een bedrag berekend op basis van het werkelijk aantal gepresteerde dagen. Bij een opstart in de helft van de maand, wordt dus slechts de helft van het maandbedrag gedomicilieerd.

Een andere mogelijkheid is dat de domiciliëring een maand eerder niet gelukt is. In dit geval wordt dit saldo in rekening gebracht bij de volgende betaling.

Mijn rekening werd al een eerste keer gedomicilieerd maar mijn installatie werkt nog niet volledig. Wat is hier de reden voor?

Uw Eco Fix contract met Futech Home loopt over 240 maanden. Hoe vroeger de eerste betaling wordt uitgevoerd, hoe vroeger uw laatste aflossing. Indien we de startdatum zouden verlaten, zou de laatste betaling naar een later tijdstip verschuiven.

Mijn groene stroom meter meldt volgende fout: ‘Err 403’. Wat moet ik doen?

Deze melding is niet abnormaal en houdt in dat de omvormer geen groene stroom meer opwekt. ‘Err 403’ is dan ook enkel ’s nachts zichtbaar alsook wanneer het overdag zeer donker is.

Hoe werkt een terugdraaiende teller?

De teller wordt pas teruggedraaid wanneer de zonnepanelen meer opwekken dan er verbruikt wordt.

Bij de volgende tellers kan men de meter niet terugdraaien:

In meer dan 95 % van de gevallen is de bestaande kWh-meter technisch geschikt om terug te draaien. Uitzonderingen zijn: de budgetmeter, elektronische meter, meter voor DUT (drievoudig uurtariefteller) of kWh-meters met teruglooprem. In die situaties zullen wij bij productie-installaties met een opgesteld productievermogen =< 10 kW uw teller op eenvoudig verzoek gratis vervangen. Aanverwante werken bv. verplaatsen, nieuwe kast etc. zijn niet gratis. Een kWh-meter met een teruglooprem is te herkennen aan onderstaand symbool:

Teruglooprem
Bron: website Eandis

Hoe controleren of mijn terugdraaiende teller correct werkt?

Op een zonnige dag dient u alle automaten uit te schakelen, behalve deze van de omvormer, de hoofddifferentieel en de hoofdautomaat. Normaal gezien zou u dan moeten vaststellen dat de teller terugdraait, uiteraard op voorwaarde dat de zon voldoende schijnt.

Het uitschakelen van de zekeringen gebeurt op eigen risico. Zorg er voor dat u hierbij geen schade veroorzaakt!

Indien uw teller ondanks het uitschakelen van de zekeringen niet terugdraait, is er wellicht sprake van een probleem. Ook wanneer onderstaand teken op de display van uw teller verschijnt neemt u best contact op met uw netbeheerder, die deze kosteloos zal vervangen.

Teruglooprem

Wat indien mijn installatie niet voldoende elektriciteit produceert?

Dit is afhankelijk van je leverancier. Indien je verbruik hoger ligt dan je eigen productie, neem je gewoon elektriciteit van het net af.