Klimaatplan

Extra klimaatmaatregelen Vlaanderen: verplichte renovatie woningen, hogere subsidie warmtepompen

De Vlaamse Regering neemt een reeks extra maatregelen bovenop het bestaande Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030. Voor woningen komt er een renovatieverplichting en warmtepompen krijgen meer subsidie.

Vlaanderen verhoogt haar ambitie en wil de broeikasgasemissies in sectoren die niet onder het Europees emissiehandelssysteem (niet-ETS) vallen met 40 procent reduceren ten opzichte van 2005. Voorheen lag het doel op 35 procent. De niet-ETS-sectoren zijn alle sectoren behalve de zware industrie, de energieproductie en de luchtvaart. De nu aangekondigde 40 extra maatregelen worden genomen omdat uit het voortgangsrapport van het VEKP dat er nog geen structurele daling is ingezet door de al ingezet 350 maatregelen. Tot nu toe werd binnen de niet-ETS sectoren slechts een reductie gerealiseerd van 5 procent in 2019 ten opzichte van 2005 en 9,1 procent ten op zichte van de herijkte cijfers van 2005.

EPC-label D

Voor de gebouwensector de regering verschillende maatregelen goedgekeurd om de noodzakelijke renovatiegolf en de transitie naar duurzamere verwarmingstechnologieën een boost te geven.  Zo komt er, naar analogie met de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen, vanaf 2023ook een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.
Nieuwe eigenaars van woongebouwen zullen verplicht worden om binnen de 5 jaar na verkoop de woning grondig energetisch te renoveren tot minimaal EPC-label D. Het energieprestatiecertificaat (EPC) toont in hoeverre een woning energiezuinig is en gaat van label A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend). Om een grondige renovatie voor zoveel mogelijk gezinnen mogelijk te maken, biedt de Vlaamse overheid diverse financieringsmogelijkheden aan. Het toepassingsgebied van de energielening+ en het renteloos renovatiekrediet voor nieuwe eigenaren wordt daarom vanaf 1 januari uitgebreid en versterkt.

Lening met negatieve rente

Niet-energiezuinige woningen die tot label B renoveren zullen ook in aanmerking komen voor een energielening+ of een renteloos renovatiekrediet.

Bovendien zal bij het renovatiekrediet of de energielening+ voor een periode van 10 jaar ook een negatieve rente worden aangeboden vanaf label C. Deze rentevoet varieert naargelang het label dat wordt bereikt. Op die manier krijgen de burgers een stimulans om hun woning zo grondig mogelijk te renoveren. Alle woningeneigenaren die renoveren tot label C, B of A kunnen daarmee dus een lening met negatieve rente krijgen.

Aansluitkosten gas omhoog

Daarnaast worden bijkomende maatregelen genomen om de shift naar duurzaam verwarmen in te zetten. Om het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen, schrapt Vlaanderen de forfaitaire aansluitkosten van 250 euro voor aardgas die netbeheerders mogen factureren bij nieuwbouwwoningen. Voor vergunningsaanvragen vanaf 1 juli 2022 kunnen zij nu de volledige aansluitkosten doorbelasten, wat wordt geschat op zo’n 1.200 à 1.400 euro.

Hierdoor wordt niet alleen een indirecte subsidie van ongeveer 34 miljoen euro per jaar voor schadelijke fossiele brandstoffen geschrapt, ook betaalt men vanaf nu de reële prijs voor de installatie van een aardgasketel.

Subsidie warmtepompen omhoog

Minister Demir dat hierdoor de installatie van duurzame technologieën zoals warmtepompen en thermische energie gedistribueerd via warmtenetten) laagdrempeliger wordt. Om deze trend te versterken, worden de premies voor hybride warmtepompen en lucht-waterwarmtepompen in bestaande woningen verhoogd. Voor een hybride warmtepomp gaat de subsidie van 800 euro naar 1500 euro en voor een lucht-waterwarmtepomp van 1.500 euro naar 2.250 euro.

Hybride warmtepomp verplicht bij nieuwbouw

Eigenaren van nieuwbouwwoningen worden vanaf 1 januari 2023 bovendien verplicht om een hybride warmtepomp te plaatsen. Een hybride warmtepomp is een duurzamer alternatief voor gascondensatieketels die in Vlaanderen momenteel nog in circa 80 procent van de gevallen  worden geïnstalleerd.
In nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraag zal vanaf 2026 geen verwarmingsketel op fossiele brandstoffen meer mogen worden geplaatst. Na het verbod op stookolieketels vanaf 2021 in nieuwbouw, zullen vanaf 2026 ook andere verwarmingstechnologieën op fossiele brandstoffen – zoals aardgas en propaan – niet meer zijn toegestaan.

300 miljoen euro

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir stelt bovendien via het Vlaams Klimaatfonds 162 miljoen euro beschikking van haar collega’s voor klimaatmaatregelen in 2022. Elke minister kan daar vanaf 1 januari een beroep op doen, op voorwaarde dat ze er eigen middelen naast leggen via cofinanciering. Op die manier worden volgend jaar meer dan 300 miljoen euro aan klimaatmaatregelen beoogd.​

Bron: Solarmagazine.nl, 9 november 2021

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *