Vlaams energieminister Demir naar Hof van beroep tegen invoering capaciteitstarief

Eind juni beslist energieregulator VREG om op 1 januari 2023 het capaciteitstarief ongewijzigd in te voeren. Volgens Vlaams energieminister Zuhal Demir gebeurde dit zonder rekening te houden met haar standpunten en die van de parlementsleden. Die eisten dat de...

België wereldwijd vijfde in geïnstalleerd vermogen per inwoner

Met een geïnstalleerd vermogen van 599 wattpiek per inwoner bezet België momenteel de vijfde plaats ter wereld wat betreft het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen per inwoner. In Europa moet ons land enkel Nederland en Duitsland voor zich dulden. Dat...

Fluvius over netcongestie Vlaanderen: ‘Nederlandse toestanden bij ons niet aan de orde’

Is de enorme Nederlandse netcongestie het voorland van Vlaanderen? Björn Verdoodt: ‘Bedrijven of zonnepaneelprojecten niet kunnen aansluiten, is bij ons niet aan de orde als we ons investeringsplan mogen uitvoeren.’ De Nederlandse netcongestiekaart kleurt rood. Moet Vlaanderen zich voorbereiden op...

Belgische energiebedrijven: snel vergunningen nodig om energietransitie te laten slagen

De Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) stelt bezorgd te zijn over de complexe en moeizame procedures voor bouw- en milieuvergunningen voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden. Die vergunningen bemoeilijken ook de aanleg van aanverwante transportinfrastructuren. Bedreiging De situatie vormt volgens de branchevereniging...

‘EU wil tegen 2030 500 gigawattpiek aan zonnepanelen plaatsen op daken’

De Europese Commissie wil de installatie van zonnepanelen versnellen en in 2030 over 500 gigawattpiek zonnepanelen beschikken als onderdeel van het streven om onafhankelijk te worden van Russische fossiele energie. Terwijl de internetconsultatie van de Europese strategie voor zonne-energie is afgerond –...

Aanpassing thuisbatterijpremie en premie sturing elektrische warmte

De premie voor thuisbatterijen moest tot op heden aangevraagd worden bij de Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Dit zal vanaf januari 2023 veranderen. Dan moet de premie aangevraagd worden bij de netbeheerder Fluvius. PV-premies moesten al aangevraagd worden bij...

Vlaamse overheid neemt na zomervakantie besluit over afbouw premie zonnepanelen

De Vlaamse regering beslist pas na de zomervakantie of de premie voor zonnepanelen per 1 januari gehalveerd wordt. Minister Demir laat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap de afbouw van de subsidie onderzoeken. Robrecht Bothuyne had namens CD&V in het Vlaams...

Wat zijn de voorwaarden voor persoon-aan-persoonverkoop van overtollige zonne-energie?

Op 1 juli werd persoon-aan-persoonverkoop van overtollige zonne-energie mogelijk tussen particulieren. Concreet wil dit zeggen dat partij 1 zijn overtollige zonne-energie verkoopt aan partij 2, bijvoorbeeld een buur, familielid of vriend/kennis. Om een dergelijke constructie op te zetten dient u...