VREG maakt dashboard marktstatistieken garanties van oorsprong beschikbaar

Garanties van oorsprong (GO) zijn certificaten die aantonen dat elektriciteit, gas, warmte of koude op een groene manier geproduceerd zijn. Een GO toont aan dat 1 MWh energie werd opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen of uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling in het...

Verenigde Naties wil inzet batterijtechnologie versnellen

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres doet een oproep om via een wereldwijde coalitie de inzet van batterijtechnologie te versnellen en barrières voor groene energie weg te nemen. Guterres roept landen, fabrikanten, technologiebedrijven en financiers op om hun krachten...

In welk opzicht is het capaciteitstarief verschillend voor gezinnen met en zonder digitale meter?

Vandaag worden de nettarieven van uw elektriciteitsfactuur aangerekend op basis van uw afname van het net (in kWh). Daar komt binnenkort verandering in. Dan zal een deel van de nettarieven aangerekend worden op basis van de netcapaciteit (kW) die...

Prosumententarief krijgt nieuwe berekeningswijze

Vlaamse eigenaren van zonnepanelen die nog een terugdraaiende teller hebben, betalen het prosumententarief. Per 1 juli is de manier veranderd waarop dat prosumententarief wordt aangerekend. Prosumenten betalen het prosumententarief voor hun niet gemeten afname van het distributienet. Hoeveel prosumententarief een...

Vlaams energieminister Demir naar Hof van beroep tegen invoering capaciteitstarief

Eind juni beslist energieregulator VREG om op 1 januari 2023 het capaciteitstarief ongewijzigd in te voeren. Volgens Vlaams energieminister Zuhal Demir gebeurde dit zonder rekening te houden met haar standpunten en die van de parlementsleden. Die eisten dat de...

Fluvius over netcongestie Vlaanderen: ‘Nederlandse toestanden bij ons niet aan de orde’

Is de enorme Nederlandse netcongestie het voorland van Vlaanderen? Björn Verdoodt: ‘Bedrijven of zonnepaneelprojecten niet kunnen aansluiten, is bij ons niet aan de orde als we ons investeringsplan mogen uitvoeren.’ De Nederlandse netcongestiekaart kleurt rood. Moet Vlaanderen zich voorbereiden op...

Vlaamse overheid neemt na zomervakantie besluit over afbouw premie zonnepanelen

De Vlaamse regering beslist pas na de zomervakantie of de premie voor zonnepanelen per 1 januari gehalveerd wordt. Minister Demir laat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap de afbouw van de subsidie onderzoeken. Robrecht Bothuyne had namens CD&V in het Vlaams...

Wat zijn de voorwaarden voor persoon-aan-persoonverkoop van overtollige zonne-energie?

Op 1 juli werd persoon-aan-persoonverkoop van overtollige zonne-energie mogelijk tussen particulieren. Concreet wil dit zeggen dat partij 1 zijn overtollige zonne-energie verkoopt aan partij 2, bijvoorbeeld een buur, familielid of vriend/kennis. Om een dergelijke constructie op te zetten dient u...