Slimme meter

Wat betekent de digitale meter voor mijn privacy?

Vanaf 2019 zullen in Vlaanderen de eerste digitale meters voor elektriciteit en gas geplaatst worden. Welke impact heeft de installatie van zo’n digitale meter op uw privacy?

Slimme meter

De digitale meters meten uw verbruik en, als u bijvoorbeeld zonnepaneleneigenaar bent, uw injectie op het net. De Vlaamse overheid bepaalt wie deze gegevens mag gebruiken om bijvoorbeeld uw energiefactuur op te stellen, maar u blijft er sowieso eigenaar van. Wie de gegevens voor andere doeleinden wil gebruiken, zal daarvoor expliciet uw toestemming voor moeten vragen.

Eén meterstand per dag

Om uw privacy te verzekeren worden de gegevens die de digitale meters versturen versleuteld over de volledige ketting, d.w.z. van de meters tot in de centrale systemen. De netbeheerder mag enkel die data gebruiken die hij nodig heeft om zijn taken uit te voeren: één meterstand per dag voor elektriciteit en één meterstand per dag voor aardgas. Deze gegevens stellen de netbeheerder in staat om een correcte factuur op te stellen. Meer gedetailleerde data zoals kwartierwaarden kunnen alleen gebruikt worden na expliciete en formele toestemming van de betrokken klant.

GDPR

Een ander belangrijk aspect is de aanwezigheid van de digitale meters op het internet. Zo communiceert de digitale gasmeter bijvoorbeeld online met de digitale elektriciteitsmeter. De netbeheerder garandeert de meest geavanceerde beveiligingstechnieken die inbreken in principe onmogelijk maken.

In het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving GDPR heeft u tenslotte het recht om op te vragen welke gegevens er worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Bron: Digitale meters – Veelgestelde vragen

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Comment (1)

  • ANDRE Reply

    ik lees
    beveilingstechnieken die inbreken in principe onmogelijk maken……………………………………..
    hahahaha en wat gaan ze ons volgende keer proberen wijsmaken?

    27 juni 2018 at 16:25

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *