iLubat PIDbox omvormer

België krijgt vanaf 1 juni 2020 nieuwe regels voor installeren zonnepanelen

In België wordt per 1 juni 2020 definitief het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) van kracht. In de regelgeving zijn onder meer eisen aan zonnepaneelinstallaties vastgelegd.

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) bevat een reeks voorschriften waaraan Belgisch elektrisch(e) materieel en installaties – zoals zonnepanelen – moeten voldoen.

AREI-keuring

In België mag een zonnepanelensysteem pas in werking worden gesteld nadat dit is gekeurd conform de AREI-regels. Tijdens de AREI-keuring wordt nagegaan of een PV-installatie op een veilige manier in werking kan worden gesteld.

De structuur van het huidige AREI is volledig herzien. Daarbij is gewerkt aan het verhogen van de leesbaarheid en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. De inhoudelijke wijzigingen van het huidige AREI hebben onder andere betrekking op de voorzorgsmaatregelen tegen brand, de schema’s, de controles en de bestaande installaties.

3 thematische boeken

Het nieuwe AREI bestaat uit 3 thematische boeken. Elk boek bevat een installatieniveau en de reglementaire veiligheidsvereisten voor die installaties:

  • Boek 1: elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning;
  • Boek 2: elektrische installaties op hoogspanning;
  • Boek 3: installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

Het nieuwe AREI is een reglement voor zowel de nieuwe installaties als de bestaande installaties waarop het vorige AREI van toepassing is.

Het nieuwe AREI is op 28 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Op 1 juni 2020 vervangt het nieuwe AREI het huidige AREI. Dit betekent dat tot 31 mei 2020 alleen het huidige AREI van toepassing is op elektrische installaties.

Bron: Solarmagazine.nl

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *